Sweets

Recipes

Strawberry Fudge Cake, photo by Fernanda Alvarez

Strawberry Fudge Cake

Natilla, photo by Fernanda Alvarez

Natilla

Majarete, photo by Fernanda Alvarez

Majarete

Arroz con Dulce, photo by Fernanda Alvarez

Arroz con Dulce

Pumpkin Sopaipillas, photo by Fernanda Alvarez

Pumpkin Sopaipillas

Potato Skin Nachos, photo by Sonia Mendez Garcia

Potato Skin Nachos